حمید اسکندری

دکترای معماری

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5127-3100-074

پست الکترونیک: eskandari@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - استفاده از انرژی تجدید پذیر در ساختمان - ساختمانهای غیر فعال خورشیدی

رزومه خود را وارد کنید