2% دانشمندان پر استناد جهان، سال 2020 (عمکلرد سال 2019) (گزارش دانشگاه استنفورد آمریکا و انتشارات الزویر)

1- دکتر سیّدمحمد زمانی نژاد، در بین %2 دانشمندان پراستناد جهان

2- دکتر علی اکبر دسترنج، در بین %2 دانشمندان پراستناد جهان

 

رنکینگ بین المللی یورَپ (URAP)، سال 2020

رتبه 918 دانشگاه های برتر جهان در شاخه «مهندسی»

 

رنکینگ بین المللی تایمز (Times)، سال 2020

رتبه 400-301 دانشگاه های برتر جهان در شاخه «مهندسی و تکنولوژی»، براساس رنکینگ موضوعی

 

حضور در کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت (سال 1399)

1-   دکتر محمد غلامی، گروه مهندسی عمران

2-     دکتر علی اکبر دستردج، گروه مهندسی برق و کامپیوتر

 

پژوهشگر برتر استان 

دکتر محمودرضا رحیمی، گروه مهندسی شیمی سال 1399

1-   دکتر هجیر کریمی، حوزه فنی و مهندسی، سال 1398

2-   دکتر علی اکبر حیدری، حوزه هنر و معماری، سال 1398

 

کسب مقام دوم در مسابقات کشوری پل مقوایی

مهندس حسن محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران