ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گرایش

محورهای پژوهشی

اطلاعات تماس

1

دکتر بهروز رحمانی

دانشیار

طراحی کاربردی

سیستم‌های کنترل تحت شبکه

کنترل حلقه بسته سیستم‌های گستره

کنترل حلقه بسته ربات‌ها

b_rahmani@yu.ac.ir

0743-1005168

2

دکتر سیما ضیایی

دانشیار

طراحی کاربردی

ارتعاشات و پایداری سازه‌­ها

ziaee@yu.ac.ir

0743-1005165

3

دکتر عباس نیک نژاد

دانشیار

طراحی کاربردی

کامپوزیت

تغییر شکل فلزات

aniknejad@yu.ac.ir

0743-1005169

4

دکتر سید محمد زمانی نژاد

دانشیار

طراحی کاربردی

تحلیل تنش و ارتعاشات  ورق‌ها و پوسته‌­ها

مواد مدرج تابعی (FGMs)

تحلیل ترمو الاستو پلاستیک

تحلیل مخازن تحت فشار

m_zamani@yu.ac.ir

0743-1005163

5

دکتر سعید حراستی

استادیار

طراحی کاربردی

کامپوزیت و نانو کامپوزیت

s.herasati@yu.ac.ir

0743-1005172

6

دکتر پوریا امیدوار

دانشیار

تبدیل انرژی

دینامیک سیالات محاسباتی

جریان­‌های سطح آزاد

جریان چند فازی

تعامل سیال با سازه

omidvar@yu.ac.ir

0743-1005161

7

دکترسید پدرام پورنادری

استادیار

تبدیل انرژی

دینامیک سیالات محاسباتی

جریان چند فازی

جریان نانو سیال

sp.pournaderi@yu.ac.ir

0743-1005171

8

دکتر امین موسایی

دانشیار

تبدیل انرژی

دینامیک سیالات محاسباتی

جریان آشفته

مکانیک محیط پیوسته

کاهش درگ

moosaie@yu.ac.ir

0743-1005162

9

دکتر علی طیبی

استادیار

تبدیل انرژی

دینامیک سیالات محاسباتی

روش‌­های بدون شبکه

جریان آشفته

جریان چند فازی

tayebi@yu.ac.ir

0743-1005157

10

دکتر یونس شکاری

استادیار

تبدیل انرژی

دینامیک سیالات محاسباتی

جریان چند فازی

انتقال حرارت

shekari@yu.ac.ir

0743-1005170

11

دکتر کورش گودرزی

دانشیار

تبدیل انرژی

دینامیک سیالات محاسباتی

انتقال حرارت

انرژی خورشیدی

kgoudarzi@yu.ac.ir

0743-1005164

12

دکتر روح الله موسوی

استادیار

تبدیل انرژی

انتقال حرارت

جریان چندفاز

سیستم­‌های تهویه مطبوع

جریان‌­های غیرنیوتنی

محیط متخلخل

moosavi@yu.ac.ir

0743-1005173