ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

محورهای پژوهشی

ایمیل دانشگاهی

1

اصغر لشنی زادگان

دانشیار

ترمودینامیک فرآیندها

سیالات فوق بحرانی

جداسازی گازهای آلاینده

lashani@yu.ac.ir

 

2

هجیر کریمی

استاد

بهینه سازی مصرف انرژی

مدلسازی و شبیه سازی پدیده های چند فازی (انتقال حرارت، تعادلات فازی و جذب) با استفاده از مدل‌های هوشمند (شبکه‌های عصبی، سیستم‌های فازی و الگوریتم ژنتیک) و مدلهای ریاضی

بهینه سازی فرآیندها با استفاده از سیستم‌­های هیبریدی (ریاضی و هوشمند)

انرژی‌های تجدید پذیر

 

hakar@yu.ac.ir

 

3

محمودرضا رحیمی

دانشیار

تشدید فرآیندها

سینرژی

فوتوکاتالیست

نانوتکنولوژی

بسترهای سیالی

mrrahimi@yu.ac.ir

 

4

پرویز درویشی

دانشیار

فرآیندهای جداسازی

بیوتکنولوژی صنعتی

نفت سنگین

شبیه سازی فرآیندها

بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی و بیوشیمیایی

کاتالیست­‌های صنعتی

پاک سازی خاک‌­های آلوده به نفت

pdarvishi@yu.ac.ir

 

5

محمد بنیادی

استادیار

استخراج فوق بحرانی

مهندسی مخازن گازی

رفتارهای فازی سیالات مخزنی

هیدرات­‌های گازی

      تعادلات فازی

bonyadi@yu.ac.ir

 

6

عبدالرسول پورانفرد

استادیار

نانوسیالات

ازدیاد برداشت نفت

مهندسی مخازن نفتی

فرآیندهای غشایی

r.pouranfard@yu.ac.ir

 

7

حکیمه شریفی فرد

استادیار

محیط زیست

حذف آلاینده­‌ها از فاضلاب­‌ها و پساب­‌ها

شیرین سازی سوخت‌های مایع و گاز

          استفاده از بایو مواد و ضایعات کشاورزی

h.sharififard@yu.ac.ir