ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گرایش

محورهای پژوهشی

اطلاعات تماس

1

دکتر صادق فدایی

استادیار

مخابرات-سیستم

پردازش تصویر، پردازش سیگنال، بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا، شناسایی الگو، یادگیری عمیق

s.fadaei@yu.ac.ir

074-31005010

2

دکتر علی‌اکبر دسترنج

دانشیار

مخابرات-میدان

مایکروویو، طراحی آنتن­‌های مدرن، تئوری الکترومغناطیس

dastranj@yu.ac.ir

074-31005011

3

دکتر سعادت جمالی

استادیار

قدرت-ماشین‌­های الکتریکی

طراحی و مدل­سازی ماشین‌­های الکتریکی، طراحی و شبیه‌­سازی مدارات الکترونیک صنعتی، انرژی‌­های تجدیدپذیر

s.jamali@yu.ac.ir

074-31005016

4

دکتر مصیب برناپور

استادیار

قدرت-سیستم‌­های قدرت

بهره برداري و برنامه‌­ريزي بهينه از سيستم­‌هاي قدرت؛ بهينه­سازي در شبکه­‌هاي توزيع؛ توليدات پراکنده (سلول‌­هاي سوختي، توربين‌­هاي بادي و...)؛ توليد همزمان برق و حرارت؛ قابليت اعتماد سيستم‌­هاي قدرت؛ بازار برق؛ ريزشبکه؛ روش­ه‌اي بهينه‌­سازي در سيستم­‌هاي قدرت و شبکه­‌هاي توزيع؛ الگوريتم­‌هاي تکاملي؛ روش­‌هاي عدم قطعيت

 mbornapour@yu.ac.ir

074-31005015