تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با شرکت ملی نفت ایران                                        

 تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

 تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با شرکت پست کهگیلویه و بویراحمد

 تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با کمیته انداد امام خمینی

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با اداره کل بحران کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با سازمان صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه دانشگاه یاسوج با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامهوزارت علوم با شرکت توسعه گردشگری پارسیان