• تدریس موظف 8 تا 12 واحد نظری با توجه به مرتبه‌ی دانشگاهی عضو و بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوب شورای دانشگاه؛

  • انجام تحقیقات بنیادین یا کاربردی؛

  • به‌عهده گرفتن مسوولیت راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات دانشجویان؛

  • سرپرستی و انجام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان؛

  • راهنمایی و مشاوره‌ی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی (دوره‌های کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی)؛

  • ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده‌سازی آنها یا انجام عملیات صحرائی؛

  • حضور در شوراها، کمیته‌ها و هیات‌های ممتحنه‌ی ذی‌ربط؛

  • قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه‌ی خدمات علمی و تخصصی؛

  • شناسایی مسائل و چالش‌های کاربردی و تبدیل آنها به پروژه‌های کاربردی؛

  • مشارکت و حضور در فعالیت‌ها و کارگاه‌های آموزشی، فرهنگی و دانش‌افزایی؛