وظیفه‌ی برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های شورای پژوهشی دانشگاه از طریق مشارکت اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده برعهده‌ی معاونت پژوهشی دانشکده می‌باشد. همچنین ایشان، بازخوردها و  نظرات اعضای محترم هیأت علمی دانشکده در ارتباط با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی را به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه می‌نماید. اهم وظایف اصلی معاونت پژوهشی در امور پژوهشی و ارتباط با صنعت، به شرح زیر است:

امور پژوهشی

 •  شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده؛

 •  برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه؛

 •  تهیه و تنظیم سیاست‌های پژوهشی دانشکده و ارائه‌ی آن در شورای پژوهشی دانشکده؛

 • نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری؛

 • پیگیری و انجام امور ستادی مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

 • پیگیری امور اجرایی مرتبط با تهیه‌ی تجهیزات، تامین منابع علمی و تالیفات اعضای محترم هیات علمی؛

 • برگزاری جلسات کمیته‌ی منتخب و کمیسیون تخصصی مرتبط با درخواست ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی دانشکده؛

 • برگزاری جلسات کمیته‌ی منتخب و کمیسیون تخصصی مرتبط با درخواست تبدیل وضعیت از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی اعضا هیات علمی دانشکده؛

 •  برنامه‌ریزی برای برگزاری سخنرانی‌های علمی، سمینارها و همایش‌ها؛

 •  تهیه و تنظیم گزارش سالیانه‌ی امور پژوهشی و ارائه آن به رئیس دانشکده؛

 

ارتباط با صنعت

 • آگاهی‌رسانی در زمینه اولویت‌های تحقیقاتی صنایع در جهت جذب طرح‌های پژوهشی با صنعت؛

 • برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی جهت معرفی پتانسیل‌های دانشکده به سازمان‌ها و واحدهای صنعتی جهت جلب همکاری مشترک پژوهشی-مشاوره‌ای و اجرایی؛

 •  معرفی توانمندی‌­های کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده به سازمان­ها و واحدهای صنعتی و تلاش جهت دریافت پژوهانه برای تجهیز آنها براساس نیازسنجی انجام شده در جامعه و صنعت؛

 • پیگیری پروپوزال­های ارسال شده به سازمان­ها جهت تسریع در انجام مراحل اداری از دریافت تا تصویب؛

 •  برنامه‌ریزی برای برگزاری تورهای صنعتی؛

 • برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های صنعتی؛

 •  شناسایی و برنامه‌ریزی برای همکاری با واحدهای صنعتی جهت ارائه‌ی دوره‌های کارآموزی دانشجویان.