•        پرورش دانش‌آموختگان اخلاق‌مدار، نوآور، فنآور، کارآفرین، مسئول در قبال جامعه، صنعت و طبیعت، متخصص، پویا و توانا در انجام فعالیت‌های گروهی و همچنین بین‌رشته‌ای؛

  •        توسعه‌ی پایدار دانش و فنآوری کارآمد و روزآمد برای افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه، رشد اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع در کنار پاس‌بانی از محیط زیست؛

  •       بهره‌‌مندی از مجموعه‌ی‌ توانمندی‌ها‌ به‌ منظور ایجاد تعامل دو سویه با محیط‌­های علمی و صنعتی داخل و خارج از کشور؛

  •     شکل‌گیری یک نهاد بین‌المللی پایدار و کارآمد برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی؛

  •      افزایش میزان تولیدات علمی پرمحتوا و شایسته در رشته­‌های فنی و مهندسی؛

  •     ورود به حوزه­‌های نوین دانش در رشته­‌های فنی و مهندسی با استفاده از منابع علمی به روز؛

  •       به کارگیری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش­‌های انجام گرفته در دانشکده‌ی فنی و مهندسی؛

  •     حفظ پویایی علمی اساتید و دانشجویان با افزایش همکاری­‌های علمی و پژوهشی ملی و بین­‌المللی؛

  •      گسترش و بهبود زیرساخت­‌های فیزیکی دانشکده‌ی فنی و مهندسی.