لیست تلفن‌های دانشکده‌ی فنی و مهندسی

واحد

داخلی

تلفن مستقیم

فکس

مسئول فعلی

دفتر ریاست

5000

31005000

31009555

خانم طیبه سجادی

ریاست

5001

31005001

 

دکتر سعادت جمالی آرند

معاونت آموزشی

5002

31005002

 

دکتر پدرام پورنادری

معاونت پژوهش و فناوری

5003

31005003

 

دکتر علی طیبی

مدیر آموزش

5004

31005004

 

خانم ماندانا مرتضوی 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5005

31005005

 

خانم زبیده کریمی

امور عمومی

5006

31005006

 

آقای ولی خدیش

مدیر آزمایشگاهها و کارگاهها

5007

31005007

 

مهندس حسین جامع

سایت

5009

31005009

 

مهندس مهدی ظهیرنسب

آبدارخانه

5800

31005800

 

 

حراست

5900

31005900

 

 

آزمایشگاه و کارگاه

 

 

 

 

کارشناس آزمایشگاههای مهندسی  نفت

5109

31005109

 

مهندس حسین جامع

کارشناس آزمایشگاه خاک-نقشه برداری

5159

31005159

 

مهندس سعید نیک اقبالی

کارشناس

کارگاه اتومکانیک

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

5207

31005207

 

مهندس عبدالرسول موحدی فر

کارشناس

کارگاههای ماشین ابزار-جوشکاری-ریخته گری

 

5208

31005208

 

مهندس عزت اله حسین زاده

کارشناس آزمایشگاههای  بتن-مقاومت مصالح

5158

31005259

 

 

کارشناس آزمایشگاههای سیالات-ترمودینامیک

5209

31005209

 

 

کارشناس آزمایشگاههای مهندسی مواد

5259

31005159

 

 

گروه های آموزشی

 

 

 

 

گروه مهندسی شیمی

5060

31005060

 

روح اله رازیانی

گروه مهندسی عمران

5110

31005110

 

خانم مهرنگار ذوالفقاری

گروه مهندسی مکانیک

5160

31005160

 

خانم زبیده کریمی

گروه  مهندسی  مواد

5210

31005210

 

خانم رحیمه سبزعلی

گروه مهندسی برق

5010

31005010

 

خانم زیبا بهرامی

اعضای هیات علمی مهندسی شیمی

 

 

 

 

دکترمحمود رضا رحیمی

5061

31005061

 

 

دکتر اصغر لشنی زادگان

5062

31005062

 

 

دکتر هجیر کریمی

5063

31005063

 

 

دکتر پرویز درویشی

5065

31005065

 

 

دکتر محمد بنیادی

5066

31005066

 

 

دکترحکیمه شریفی فرد

5067

31005067

 

 

دکتر عبدالرسول پورانفرد

5068

31005068

 

 

دکتر محمد رنجبران

       

اعضای هیات علمی مهندسی عمران

 

 

 

 

دکتر محمد پروین نیا

5112

31005112

 

 

دکتر حسین منتصری

5115

31005115

 

 

دکتر علی  علی پور

5116

31005116

 

 

دکتر محمد غلامی

5117

31005117

 

 

دکتر شهاب الدین حاتمی

5118

31005118

 

 

دکتر شمس الدین هاشمی

5121

31005121

 

 

دکتر مهدی فاضلی

5122

31005122

 

 

دکتر علی اکبرحیدری

5123

31005123

 

 

دکترعلی محمد روستا

5125

31005125

 

 

دکتر مسعود رابطی مقدم

5126

31005126

 

 

دکترحمید اسکندری

5127

31005127

 


 

دکتر هادی صیادپور

5128 31005128    

اعضای هیات علمی مهندسی مکانیک

 

 

 

 

دکتر پوریا امیدوار

5161

31005161

 

 

دکتر امین موسایی

5162

31005162

 

 

دکتر محمد زمانی نژاد

5163

31005163

 

 

دکتر کوروش گودرزی

5164

31005164

 

 

دکتر سیما ضیائی

5165

31006165

 

 

دکترعلی طیبی

5167

31005167

 

 

دکتر بهروز رحمانی

5168

31005168

 

 

دکتر عباس نیک نژاد

5169

31005169

 

 

دکتر یونس شکاری

5170

31005170

 

 

دکتر پدرام پورنادری

5171

31005171

 

 

دکتر روح اله موسوی

5173

31005173

 

 

 دکتر هاجر مقدس

5175 31005175    

دکتر رضا ابراهیمی

5174 31005174    

دکتر سعید قبادپوری

       

اعضای هیات علمی مهندسی مواد

 

 

 

 

دکتر نادرستوده

5211

31005211

 

 

دکتر فاطمه حیدری

5214

31005214

 

 

دکتر راضیه حیاتی

5215

31005215

 

 

دکتر محمد سجاد نژاد

5216

31005216

 

 

اعضای هیات علمی مهندسی برق

 

 

 

 

دکتر علی اکبر دسترنج

5011

31005011

 

 

دکتر صادق فدایی

5013 31005013    

دکترسیدمحمد برناپور

5015 31005015    

دکتر سعادت جمالی آرند

5016 31005016    

دکتر محمدهادی اردکانی

       
اعضای هیات علمی مهندسی کامپیوتر        

دکتر کیوان رحیمی زاده

5012

31005012

 

 

دکتر عباس دهقانی

5014

31005014

 

 

دکتر بهمن روائی

5017 31005017

 

 

دکتر نسیم خضوعی