اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد
1399/02/20
اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان
1398/10/08
حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان

ضایعه درگذشت دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
1398/03/28
انالله و اناالیه راجعون

ضایعه درگذشت دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی
1397/12/26
کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی

تعیین سبد درسی
1399/12/13
قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 97

تعیین سبد درسی

تعیین گرایش
1399/11/04
تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق

تعیین گرایش

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی
1399/10/22
اطلاعیه امتحانات

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی

قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399
1399/07/10
قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399

قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399

حذف گروههای درسی/ مهندسی مکانیک
1399/06/30
اطلاعیه گروه مهندسی مکانیک

حذف گروههای درسی/ مهندسی مکانیک

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی