کارشناس: مهندس حسین جامع

 

 آزمایشگاه عملیات واحد

در این آزمایشگاه، دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم و کاربرد فرآیندهای مختلف در بخش‌های تولید، جداسازی و فرآورش مواد در صنایع شیمیایی، نفت و گاز آشنا می‌شوند. اصول حاکم بر طراحی تجهیزات و فرآیندهایی همچون خشک کردن، جذب، تولید مواد در راکتورهای شیمیایی، جذب و دفع و استخراج از جمله مهارت‌هایی است که دانشجویان در این آزمایشگاه فرا می‌گیرند.

 

با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایش‌های قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

خشک کن دوار

استخراج جامد- مایع

استخراج مایع- مایع

برج خنک کن

فیلتراسیون

راکتور پلاگ

برج جذب و دفع

تبخیر کننده دو مرحله ای

برج تقطیر