کارشناس: مهندس مسلم صبری منفرد

آزمایشگاه عملیات حرارتی

منظور از عملیات حرارتی ، گرم کردن قطعات فلزی در کوره در دما و زمان مشخص و نهایتاً سرد کردن آن با یک شیب حرارتی مشخص ، برای دستیابی به یک ساختار متالورژیکی و درنتیجه خواص مکانیکی مورد نظر ، می باشد.

در عملیات حرارتی فولاد معمولا یکی از اهداف زیر دنبال می شود.

1)      تنش گیری حاصل از کار یا تنش گیری حاصل از سرد کردن ناهمگن.

2)      بهینه سازی ساختار دانه در فولادهایی که بر روی آنها کار گرم انجام شده است و ممکن  است دانه های درشت داشته باشند.

3)      بهینه سازی ساختار دانه.

4)      کاهش سختی فولاد و افزایش قابلیت شکا پذیری.

5)      افزایش سختی فولاد به منظور زیاد شدن مقاومت سایشی و یا سخت کردن فولاد برای مقاومت بیشتر در شرایط کاری.

6)       افزایش چقرمگی فولاد به منظور تولید فولادی که استحکام بالا و انعطاف پذیری خوبی دارد و افزایش مقاومت فولاد در برابر ضربه.

7)      بهبود قابلیت ماشین کاری.

8)      بهبود خواص برشی در فولاد ابزار.

9)      بهینه کردن خواص مغناطیسی فولاد.

10)  بهبود خواص الکتریکی فولاد.

 

با توجه به امکانات موجود آزمایش هایی که در این آزمایشگاه انجام می گیرد به شرح زیر است:

آنیل کردن

نرماله کردن

کوئینچ در آب

تمپر کردن