کارشناس: مهندس حسین جامع

 

 آزمایشگاه کنترل فرآیند

در این آزمایشگاه، دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم بنیادین کنترل سیستم‌ها و اتوماسیون و کاربردهای آن در کنترل پارامترهای عملیاتی (مانند دما، فشار، دبی، سطح و ..) در فرآیندهای مختلف صنعتی آشنا می‌شوند. نحوه بررسی دینامیک سیستم‌ها و اصول طراحی یک کنترل‌کننده (توابع انتقال، خطا،سخت افزار و عملکرد، پایداری، بررسی فرکانسی سیستم‌ها) برای تنظیم پارامترهای مختلف از دیگر مهارت‌هایی است که دانشجو از طریق این آزمایشگاه فرا می‌گیرد.

 

با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایش‌های قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

کنترل فشار

 کنترل دما

 کنترل جریان

 کنترل سطح