آزمایشگاه تکنولوژی بتن

آزمايشگاه تکنولوژی بتن با داشتن دستگاه های متعدد، قابلیت انجام آزمایشات مختلف مربوط به بتن و مواد اولیه را دارا می باشد. آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه تکنولوژی بتن را که مورد نیاز دانشجویان دوره کارشناسی است را می توان در سه دسته، آزمایشات مربوط به سیمان، آزمایشات مربوط به مصالح سنگی و آزمایشات مربوط به ملات و بتن تفکیک نموده که با انجام آنها، دانشجویان اطلاعات جامعی در مورد بتن و مواد تشکیل دهنده آن پیدا خواهند نمود. آزمایشات فوق الذکر به شرح زیر می باشند:

الف: آزمایشات مربوط به سیمان

تعیین جرم های حجمی انبوهی و دانه ای سیمان - تعیین غلظت نرمال سیمان - تعیین زمان های گیرش اولیه و نهایی سیمان تعیین سلامت سیمان - تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان

ب: آزمایشات مربوط به مصالح سنگی

دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه - تعین مشخصات فنی مصالح سنگی شامل تعیین وزن مخصوص شن و ماسه در دو حالت انبوهی و دانه ای، تعیین درصد جذب آب، تعیین درصد تخلخل و درجه پوکی - تعیین مقاومت و درصد سائیدگی مصالح سنگی با دستگاه لس آنجلس

ج: آزمایشات مربوط به بتن

طرح اختلاط بتن - تعیین اسلامپ جهت تعیین کارایی بتن تازه - تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای و مکعبی - مقاومت کششی و خمشی (تست برزیلی)

علاوه بر آزمایشات ذکر شده، دانشجویان تحصیلات تکمیلی هم کارهای تحقیقاتی خود را در زمینه های مرتبط با بتن در این آزمایشگاه انجام می دهند.

آزمایشگاه تکنولوژی بتن در فضایی به مساحت 140 متر مربع واقع شده است.