کارشناس: مهندس عبدالرسول موحدی فر

 

آزمایشگاه  ماشین های حرارتی

آزمايشگاه انتقال حرارت يکي از دروس ارايه شده در رشته مهندسی مکانيک بوده که هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنایی با عملکرد موتورهای احتراق داخلی بطور عملی و تئوری می باشد.

آزمايش‌ها به گونه‌اي در نظر گرفته شده‌اند که در تفهيم مطالب دروس به صورت عملي به دانشجويان کمک نمايند.

 با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

اندازه‌گیری توان موتور بنزینی با دینامومتر- اندازه‌گیری سوخت، معرفی سوخت مصرفی مخصوص (SFC)، ترسیم نمودار PV، محاسبه بازده موتور، سنجش آب مصرفی خنک‌کن، سنجش درجات حرارت و فشار نتایج احتراق، تعیین اکتان بنزین دلار موتور (CFR)، اثرات تغییرات پارامترهای ورودی به موتور بر روی مشخصات اصلی، اندازه‌گیری نتایج احتراق در گازهای اگزوز، راههای کنترل آلودگی هوا در موتور بنزینی و مقایسه با موتور گاز مایع و گاز طبیعی‌سوز، اندازه‌گیری توان موتور دیزلی با دینامومتر، اندازه‌گیری سوخت مصرفی (SFC)، ترسیم نمودار PV، محاسبه بازده موتور، سنجش آب مصرفی خنک‌کن، تعیین اکتان در موتور دیزلی، اثرات تغییرات پارامتری ورودی به موتور برای تشخیص اصل سنجش، نتایج احتراق گازهای اگزوز موتور دیزلی.