کارشناس: مهندس عبدالرسول موحدی فر

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

آزمايشگاه ديناميک و ارتعاشات يکي از دروس اصلي ارايه شده در رشته مهندسی مکانيک بوده که پيش نياز آن دروس، ديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات مکانيکي مي‌باشد. هدف اين درس درک پديده‌هاي ديناميکي و ارتعاشي و کاربرد آنها در ديناميک ماشين و مکانيزم‌ها است. آزمايش‌ها به گونه‌اي در نظر گرفته شده‌اند که در تفهيم مطالب دروس به صورت عملي به دانشجويان کمک نمايند.

 با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

1- تست بحراني

2- نوسانات آزاد و اجباري

3- بالانسينگ (توازن استاتيکي و ديناميکي)

4- تخمين ميرايي (استهلاک ويسکوز)

5- نوسانات پيچشي يک و دو درجه آزادي

6- تست بادامک

7- گریز از مرکز

8- زیرسکوپ

9- گاورنرها ( هارتنل،پرتر،پروئل)

10- تست جعبه دنده ها