مهندس: عزت الله حسین زاده

کارگاه ریخته گری

کارگاه ریخته گری و مدلسازی, آمادگی ساخت انواع مدلهای چوبی با توجه به تجهیزات خاص مدل در ابعاد کوچک و همچنین در زمینه ذوب و ریخته گری فلزات آهنی و غیر آهنی و آلیاژسازی با توجه به کوره القایی کیلویی آزمایشگاهی آماده انجام پروژه های دانشجویی است.