1-انتخاب مقاله جناب آقای دکتر امین موسایی به عنوان مقاله برگزیده در دومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران.

2-انتخاب مقاله جناب آقای دکتر پوریا امیدوار تحت عنوان "هیدرودینامیک ذرات روان برای اجسام متحرک در سیال با استفاده از توزیع جرم متغییر" در نخستین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک به عنوان مقاله برتر.

3- انتخاب مقاله جناب آقای دکتر محمد علی روستا با عنوان " بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده فولادی با سیستم کنترل دوسطحی ترکیب زانویی و پیوند قائم" در همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهیا نوین.

4- انتخاب مقاله جناب آقای دکتر امین موسایی به عنوان مقاله برتر در بیست و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2015

5- انتخاب مقاله جناب آقای دکتر پوریا امیدوار به عنوان مقاله برتر در بیست و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2015

6- کسب رتبه پنجم توسط دانشجوی مهندسی عمران آقای سعید مرادی زاده درمرحله اول بیستمین المپیاد علمی دانشجویی.

7- انتخاب مقاله جناب آقای امید فرقدانی تحت عنوان "بررسی اثر کمانش برخورد جسم صلب بر روی سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار "در هفدهمین همایش صنایع دریایی به عنوان یکی از مقالات برتر (رتبه دوم) 

8- انتخاب پایان نامه جناب آقای دکتر موسایی و سرکار خانم مهندس نیلوفر شکوهی تحت عنوان « توسعه یک مدل جبری برای شبیه­ سازی مستقیم عددی کاهش درگ آشفته با افزودنی­های میکروفیبر براونی» به عنوان پایان نامه برتر توسط انجمن مهندسان مکانیک

9- کسب رتبه پنجم توسط دانشجوی رشته مهندسی عمران آقای علی نوری در مرحله اول بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی قطب ششم کشور