با توجه به پیشرفت روزافزون و رشد بسیار سریع علم مهندسی کامپیوتر در عصر حاضر، بسیاری از علوم مختلف از جمله علوم مهندسی، پزشکی و انسانی تحث تاثیر این رشته قرار گرفته اند. از این رو یکی از دلایل مهم نیاز به راه اندازی این رشته در دانشگاه یاسوج تربیت نیروی متخصص جهت انتقال جدیدترین دانش و فن­آوری­هی روز به شرکت­ها و سازمان­های خصوصی و دولتی کشور می باشد.  مدیریت اطلاعات، تولید نرم افزار، تولید سایت­های نرم افزاری و همچنین طراحی، راه اندازی و مدیریت شبکه­های کامپیوتری دیگر نیازهای این سازمانها و شرکت­ها است که می تواند توسط دانش­آموختگان مهندسی کامپیوتر مرتفع گردند. رسالت دیگر این گروه حرکت و پژوهش در مرزهای علم و تولید دانش و فناوری در حوزه­های پژوهشی خاص استرشته مهندسی کامپیوتر به طراحی و ساخت روش های مختلف جهت استفاده مناسب و کارا از کامپیوتر می پردازند و در دنیای امروز از اهمیت زیادی برخوردار است.