دانشگاه یاسوج دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

جدول زمان­ بندی دروس  رشته­‌ی مهندسی عمران

نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

ردیف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

1

ریاضی عمومی1

001-11-11

3

 

9

ریاضی عمومی2

002-11-11

3

1

2

فیزیک1(حرارت و مکانيک)

004-11-11

3

1 یا هم زمان

10

معادلات دیفرانسیل

003-11-11

3

9 یا هم زمان

3

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

300-12-11

2

 

11

برنامه نویسی کامپیوتر

005-12-11

3

نيمسال دوم به بعد

4

زمین شناسی مهندسی

317-12-11

2

 

12

مصالح ساختمانی و آزمایشگا ه

302-12-11

2

4

5

زبان خارجی یا  فارسی عمومی

 

3

 

13

استاتیک

306-12-11

3

1

6

آزمایشگاه فیزیک1(حرارت و مکانيک)

005-11-11

1

2 یا هم زمان

14

طراحي معماری و شهرسازی

305-12-11

2

3

7

درس عمومی

 

2

 

15

درس عمومی

 

2

 

8

تربیت بدنی 1

 

1

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

17

 

جمع واحد

18

 

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

ردیف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

16

مقاومت مصالح1

308-12-11

3

13

24

تحلیل سازه ها1

309-12-11

3

16

17

دینامیک

307-12-11

3

13

25

مکانیک سیالات

321-12-11

3

17

18

تکنولوژی بتن

303-12-11

2

12

26

مکانیک خاک1

318-12-11

3

4و16

19

آمار و احتمالات مهندسی

007-12-11

2

1

27

نقشه برداری 1 و عملیات

301-12-11

2

1

20

محاسبات عددی

006-12-11

2

10و 11

28

مهندسی محیط زیست

329-12-11

2

از نیمسال چهارم به بعد

21

ورزش 1

 

2

 

29

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

304-12-11

1

18

22

فارسی عمومی یا زبان خارجی

 

3

 

30

درس اختیاری( اقتصاد مهندسی)

( آز مقاومت)

2

 

23

درس عمومی

 

2

 

31

درس عمومی

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

19

 

جمع واحد

18

 

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

ردیف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

ردیف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

32

تحلیل سازه ها2

310-12-11

3

20و 24

40

مهندسی پی

320-12-11

2

26و34

33

سازه های فولادی1

314-12-11

3

24

41

سازه های بتن آرمه2

312-12-11

3

34

34

سازه های بتن آرمه1

311-12-11

3

18و 24

42

سازه های فولادی2

315-12-11

2

33

35

هیدرولیک و آزمایشگا ه

322-12-11

3

25

43

پروژه راهسازی

325-12-11

1

36

36

راهسازی

324-12-11

2

26 و 27

44

روسازی راه

326-12-11

2

12 و 36

37

آزمایشگاه مکانیک خاک

319-12-11

1

26 یا  هم­زمان

45

متره و برآورد و پروژه

327-12-11

1

از نیمسال ششم به بعد

38

درس عمومي

 

2

 

46

درس عمومی

 

2

 

39

درس اختیاری( ماشین آلات ساختمانی در راهسازی یا  روشهای اجراء گود و سازه نگهبان )

 

2

 

47

اختیاری(هیدرولوژی اصول مهندسی سد)

 

2

 

 

 

 

 

 

48

اختیاری(سد کوتاه یا بناهای آبی 3 واحد ی)

 

2

 

جمع واحد

19

 

جمع واحد

17

 

دوره تابستان

ردیف

نام درس

شماره

واحد

زمان اخذ

49

کارآموزی

328-12-11

1

(پس از گذراندن 95 واحد درسی)

جمع واحد

1

 

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ردیف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

رد یف

نام درس

شماره

واحد

پیش نیاز

50

اصول مهندسی زلزله و باد

330-12-11

3

32

61

پروژه سازه های بتن آرمه

313-12-11

1

32و41

51

روشهای اجرای ساختمان

323-12-11

2

14 و 41و 42

62

درس اختیاری

 

13

 

52

پروژه سازه های فولادی

316-12-11

1

32و 42

63

درس اختیاری

 

 

53

درس اختیاری

 

10

 

 

64

درس اختیاری

 

 

54

درس اختیاری

 

 

65

درس اختیاری

 

 

55

درس اختیاری

 

 

66

درس اختیاری

 

 

56

درس اختیاری

 

 

67

درس اختیاری

 

 

57

درس اختیاری

 

 

 

 

 

 

 

58

درس عمومی

 

2

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

18

 

جمع واحد

14