محمد رحیم غلامپور

کارشناسی ارشدعمران- سازه

مدیر آموزش دانشکده - کارشناس آزمایشگاههای: بتن و مقاومت مصالح

تلفن تماس: 07431005004 07431005158

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7


حسین جامع

کارشناسی مهندسی نفت

کارشناس آزمایشگاههای مهندسی نفت- مدیر آزمایشگاههای دانشکده فنی و مهندسی

تلفن تماس: -

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 6


-

سید علی تقوی

کارشناسی

مدیر امور عمومی دانشکده

تلفن تماس: 074-3100-5006

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7


-

مهدی ظهیر نسب

کارشناسی

مسئول سایت دانشکده

تلفن تماس: 074-3100-5009

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 1

 << صفحه قبلي   [1 2 ]