طیبه سجادی

کارشناسی ارشد- فیزیک

مسئول دفتر دانشکده

تلفن تماس: 074-3100-5000

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 1


زبیده کریمی

کارشناسی

کارشناس تحصیلات تکمیلی -کارشناس گروه مهندسی مکانیک

تلفن تماس: 07431005006

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7


اصغر فرخی

کاردانی- مکانیک

مدیر آموزش دانشکده- کارشناس گروه مهندسی مکانیک

تلفن تماس: 074-3100-5004

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7


روح الله رازیانی

کارشناسی- شیمی

کارشناس گروه مهندسی شیمی

تلفن تماس: 074-3100-5060

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7- آموزش دانشک


زیبا بهرامی

کارشناسی

کارشناس گروه مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن تماس: 074-3100-5010

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7- آموزش دانشک


-

مهرنگار ذوالفقاری

کارشناسی

کارشناس گروه مهندسی عمران

تلفن تماس: 074-3100-5110

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7- آموزش دانشک


-

رحیمه سبزعلی

کارشناسی ارشد

کارشناس گروه مهندسی مواد

تلفن تماس: 074-3100-5210

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7- آموزش دانشک


سعید نیک اقبالی

کارشناسی عمران-عمران

کارشناس آزمایشگاههای مکانیک خاک، نقشه برداری،ژئوتکنیک

تلفن تماس: 074-3100-5159

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 2


مسلم صبری منفرد

کارشناسی مهندسی مکانیک(سیالات) -کارشناسی حقوق

مدیر امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

تلفن تماس: 074-3100-5004

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 7- آموزش دانشک


عبدالرسول موحدی فر

کارشناسی ارشد مکانیک- تبدیل انرژی

کارشناس کارگاه اتو مکانیک و آزمایشگاههای: انتقال حرارت، موتورهای حرارتی، دینامیک ماشین و ارتعاشات

تلفن تماس: 074-3100-5207

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان شماره 3

[2 ]   صفحه بعدی >>