سعادت جمالی آرند

دکترای مهندسی برق - مدیر گروه مهندسی برق

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

 شماره تماس: 5016-3100-074

 پست الکترونیک: s.jamali@yu.ac.ir

 آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

 زمینه تحقیقاتی: -طراحی بهینه و مدلسازی ماشین های الکتریکی - تشخیص خطای ماشین های الکتریکی - طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک قدرت - انرژی های تجدیدپذیر

سید پدرام پورنادری

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیأت علمی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی

استادیار

صفحه شخصی

 شماره تماس: 5171-3100-074

 پست الکترونیک: sp_pournaderi@yahoo.com

 آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

 زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سیالات محاسباتی - جریان چند فازی - جریان نانو سیال

علی طیبی

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیات علمی- معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی

استادیار

صفحه شخصی

 شماره تماس: 5167-3100-074

 پست الکترونیک: tayebi@yu.ac.ir

 آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

 زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سیالات محاسباتی - روشهای بدون شبکه - جریان آشفته - جریان چند فازی