1399/06/25 :: ١١:٤٤
برنامه مشاوره دانشجویی گروه مهندسی مکانیک

برنامه گروه مهندسی مکانیک جهت ارائه مشاوره بصورت برخط در فرایندهای انتخاب واحد و همچنین حذف و اضافه

برنامه مشاوره دانشجویی گروه مهندسی مکانیک

برنامه گروه مهندسی مکانیک جهت ارائه مشاوره بصورت برخط در فرایندهای انتخاب واحد و همچنین حذف و اضافه

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی مکانیک می رساند، با توجه به شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی، دانشجویان محترم می توانند مطابق جدول زیر جهت دریافت مشاوره بصورت برخط در فرایندهای انتخاب واحد و همچنین حذف و اضافه اقدام نمایند.


خروج