1399/04/29 :: ٠٨:٣٨
اطلاعیه آموزشی

اطلاع رسانی برگزاری کلاسهای آزمایشگاهی

اطلاع رسانی برگزاری کلاسهای آزمایشگاهی

اطلاع رسانی برگزاری کلاسهای آزمایشگاهی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند تمامی کلاس های دروس عملی شامل کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی دانشکده ی فنی و مهندسی در سامانه آموزش مجازی دانشگاه (وبینار) بصورت مجازی و با آدرس زیر تشکیل می گردند:

به پیوست لیست این دروس برای گروه های آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی عمران ارسال می گردد.
لینک

خروج