1397/11/29 :: ٠٩:٤٤
آیین نامه تحصیل همزمان مصوبه مجلس شورای هدایت استعداد های درخشان

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی 98-97 و بعد از آن)

مختص دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97 و بعد از آن

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی  98-97 و بعد از آن)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

لینک

خروج