1399/12/26 :: ١٤:٢٤

دفاعیه وحید جشانی

دفاعیه وحید جشانی

دفاعیه وحید جشانی

استاد راهنما: دکتر بهروز رحمانی

استاد مشاور: -

داوران: دکترسید محمد زمانی نژاد- دکتر سیما ضیایی

رشته: مهندسی مکانیک

زمان دفاع: چهارشنبه99/12/27 - ساعت 10

موضوع  پایان نامه: کنترل ارتعاشات تیر انعطاف پذیر اویلر ­ برنولی کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله­های کربنی از طریق شبکه­ی ارتباطی با پهنای باند محدود


خروج