1399/12/26 :: ١٤:٢٠

دفاعیه سجاد قاسمی

دفاعیه سجاد قاسمی

دفاعیه سجاد قاسمی

استاد راهنما: دکتر امین موسایی

استاد مشاور: دکتر سید پدرام پورنادری

داوران: دکتر علی طیبی- دکتر روح اله موسوی

رشته: مهندسی مکانیک

زمان دفاع: سه شنبه26/12/99- ساعت 18

موضوع  پایان نامه: رئو لوژی سوسپانسیون رقیق پلیمر در جریان لایه مرزی آشفته به کمک شبیه سازی مستقیم عددی یک طرفه


خروج