1399/12/26 :: ٠٩:٤٠

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی

استاد راهنما: دکتر حکیمه شریفی فرد

استاتید مشاور: دکتر اصغر لشنی زادگان  - دکتر پرویز درویشی

داوران: دکتر محمود رضا رحیمی- دکتر عبدالرسول پورانفرد

رشته: مهندسی شیمی

زمان دفاع: دوشنبه 25/12/99-  ساعت 12

موضوع : پایان نامه: حذف ترکیبات گوگردی از سوخت مایع(ایزواکتان) به وسیله کربن فعال اصلاح شده با بایوپلیمرها ونانو ذرات


خروج