1401/08/11 :: ١٣:٣١
.

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی مهندسی برق

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی  مهندسی برق

روز یکشنبه 1401/08/15 ساعت 16-15 سالن 214 مهندسی


خروج