1401/08/11 :: ١٣:٢٢
.

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی  مهندسی کامپیوتر

روز شنبه  1401/08/14 ساعت 19-18 سالن 214 مهندسی


خروج