1401/07/24 :: ١٠:١٣
جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود

جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی ارشد این گروه روز یکشنبه 24/7/1401 راس ساعت 14 در محل کلاس 114 برگزار می شود

جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

احتراما به استحضار می رساند،جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی ارشد  گروه مهندسی مکانیک روز یکشنبه 24/7/1401 راس ساعت 14 در محل کلاس 114 برگزار می شود


خروج