1399/06/30 :: ١١:٥٨
اطلاعیه گروه مهندسی مکانیک

حذف گروههای درسی/ مهندسی مکانیک

حذف گروههای درسی/ مهندسی مکانیک

حذف گروههای درسی/ مهندسی مکانیک

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مهندسی مکانیک می رساند که گروه های درسی زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو در ترم 3991 حذف شده اند: 1-طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع 1 گروه 1 2-مقاومت مصالح 3 گروه 1 3-آزمایشگاه مقاومت مصالح گروه 1 4-آزمایشگاه مکانیک سیالات گروه 2 5-آزمايشگاه ماشينهاي حرارتي گروه 2 6-آزمايشگاه ديناميك وارتعاشات گروه 2 و 3 7-کارگاه اتومکانیک گروه 1 8-آزمايشگاه مباني مهندسي برق گروه 1 و 3 9-كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي گروه 3 همچنین به دلیل حذف گروه های درسی بالا، گروه آموزشی مهندسی مکانیک اقدام به جابجایی دانشجویان در گروه های درسی نموده است. لذا ازدانشجویان محترم تقاضا می شود نسبت به بررسی واحدهای اخذ شده خود قبل از روزهای "حذف و اضافه" اقدام نمایند.


خروج