1402/04/03 :: ١١:٠٧
.

برگزاری نشست علمی در دانشکده فنی و مهندسی

.

برگزاری نشست علمی در دانشکده فنی و مهندسی

در راستای برگزاری سری نشست های علمی دانشکده فنی و مهندسی، جلسه‌ای با عنوان برخی کاربردهای ابررایانش در تحلیل و طراحی سامانه‌های دفاع هوافضایی با ارائه دکتر امین موسایی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک در تاریخ دوشنبه 5 تیرماه ۱۴۰2 ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل دانشکده فنی و مهندسی سالن دکتر حسابی برگزار خواهد شد.


خروج