1402/03/31 :: ١٤:٤٧
.

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد‌.

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد‌.

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد‌.

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد‌.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر بهادر کرمی رئیس دانشـگاه یاسوج، دکتر سید پدرام پورنادری به سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه  منصوب شد‌.

پیش از این دکتر مهدی فاضلی این مسئولیت  را برعهده داشتند که ریاست دانشکده فنی و مهندسی طی مکاتبه ای  از زحمات این بزرگوار در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و سپاسگزاری کرد و همچنین ضمن خیر مقدم به دکتر سید پدرام پورنادری، برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.


خروج