1399/02/20 :: ١٠:٤٩
اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد

دراین جلسه که از سوی حوزه معاونت پژوهش و فناوری و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برگزار شد دانشجوی مقطع دکتری گروه مهندسی شیمی با گرایش پیشرفته از رساله­ ی خود دفاع کرد

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد. در این جلسه که از سوی حوزه معاونت پژوهش و فناوری. و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برگزار شد، آقای محمد رزاقیان، دانشجوی مقطع دکتری گروه مهندسی شیمی با گرایش پیشرفته از رساله­ ی خود با عنوان " یک روش جدید جهت خالص سازی آب دفعی حاصل از کارخانجات نمک زدایی نفت خام با استفاده از خشک کن پاششی: مطالعه تجربی" در روز چهارشنبه مورخ 10/02/99 در بازه 14 لغایت 16 به­ صورت نیمه‌حضوری-نیمه‌مجازی دفاع نمودند. با توجه به کیفیت خوب برگزاری جلسه دفاع مقرر گردید جلسه سرکار خانم فریده زارعی پور دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی در مورخ 17/02/99 در بازه زمانی 10الی 12 نیز در محل دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردد.


خروج