1400/08/01 :: ١٢:١٠
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای محمدرضا رضازاده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ارائه دهنده: محمدرضا رضازاده

دفاعیه آقای محمدرضا رضازاده

 

بسمه تعالی

با تاییدات خداوند متعال

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

ارائه دهنده: محمدرضا رضازاده

 

عنوان: طراحی کنترل­کننده­های مقاوم زمان­گسسته و زمان­­ پیوسته برای تحریک حلقه بسته­ی عمیق مغز در بیماری پارکینسون

 

 

زمان: 15/08/1400 ساعت: 14-12

 

 

استاد محترم داورداخل: دکتر سیما ضیایی

استاد محترم داورخارج: دکتر علی‌رضا اصنافی

استاد  محترم راهنما:

دکتر بهروز رحمانی

 

مکان: سالن دکتر حسابی

لینک  مجازی: /http://webinar2.yu.ac.ir/brahmani_consultation


خروج