تاریخ: ١٣:٥٦ - 1401/02/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب - مصطفی خاضع

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب ارائه دهنده: مصطفی خاضع بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:١٧ - 1400/12/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرآیند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرآیند ارائه دهنده: عادل اسکندرپور بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٤٥ - 1400/11/25
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مهندسی عمران گرایش سازه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مهندسی عمران گرایش سازه ارائه دهنده: محمدجواد زارعی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٨ - 1400/11/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند- رضا مهدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند ارائه دهنده: رضا مهدی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٧ - 1400/11/18
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهرا حسنی

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی عنوان: مطالعه آزمایشگاهی كاهش درگ وبهبود انتقال حرارت در لوله عمودی حاوی نفت خام با استفاده از پلی نانوسیالات بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٥٤ - 1400/11/16
جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته سرکار خانم سحر زمانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٠٠ - 1400/08/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای سعید شیرازی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ارائه دهنده: سعید شیرازی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٣٢ - 1400/08/05

سخنرانی علمی آقای دکتر محمود یعقوبی استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

موضوع سخنرانی: توسعه‌یافتگی و اخلاق‌مداری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:١٠ - 1400/08/01
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای محمدرضا رضازاده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ارائه دهنده: محمدرضا رضازاده بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣٠ - 1400/06/31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای علی شریفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ارائه دهنده:علی شریفی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٢٤ - 1400/06/31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه زارع دهنو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٣ - 1400/06/17
دفاعیه آقای محمد کاوه

دفاعیه آقای محمد کاوه

دفاعیه کارشناسی ارشد -آقای محمد کاوه بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٦ - 1400/03/03

سخنرانی علمی

با موضوع تئوری آشوب در سیستمهای غیرخطی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٤ - 1399/12/26

دفاعیه وحید جشانی

دفاعیه وحید جشانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٠ - 1399/12/26

دفاعیه سجاد قاسمی

دفاعیه سجاد قاسمی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٠ - 1399/12/26

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣٥ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم ندا یوسفی قند علی

دفاعیه سرکار خانم ندا یوسفی قند علی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣١ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم اطهر خوبانی

دفاعیه سرکار خانم اطهر خوبانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢٥ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم الهام رجبیان

دفاعیه سرکار خانم الهام رجبیان بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢١ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم پرنیا بدر

دفاعیه سرکار خانم پرنیا بدر بیشتر بخوانید ...


2 صفحه بعدی >>