تاریخ: ١١:٠٠ - 1400/08/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای سعید شیرازی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ارائه دهنده: سعید شیرازی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٣٢ - 1400/08/05

سخنرانی علمی آقای دکتر محمود یعقوبی استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

موضوع سخنرانی: توسعه‌یافتگی و اخلاق‌مداری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:١٠ - 1400/08/01
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای محمدرضا رضازاده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ارائه دهنده: محمدرضا رضازاده بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣٠ - 1400/06/31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای علی شریفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ارائه دهنده:علی شریفی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٢٤ - 1400/06/31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه زارع دهنو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٣ - 1400/06/17
دفاعیه آقای محمد کاوه

دفاعیه آقای محمد کاوه

دفاعیه کارشناسی ارشد -آقای محمد کاوه بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٦ - 1400/03/03

سخنرانی علمی

با موضوع تئوری آشوب در سیستمهای غیرخطی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٤ - 1399/12/26

دفاعیه وحید جشانی

دفاعیه وحید جشانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٢٠ - 1399/12/26

دفاعیه سجاد قاسمی

دفاعیه سجاد قاسمی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٠ - 1399/12/26

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه بوستانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣٥ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم ندا یوسفی قند علی

دفاعیه سرکار خانم ندا یوسفی قند علی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٣١ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم اطهر خوبانی

دفاعیه سرکار خانم اطهر خوبانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢٥ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم الهام رجبیان

دفاعیه سرکار خانم الهام رجبیان بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢١ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم پرنیا بدر

دفاعیه سرکار خانم پرنیا بدر بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣٦ - 1399/12/09

دفاعیه سرکار خانم عاطفه مرادی کشکولی

دفاعیه سرکار خانم عاطفه مرادی کشکولی بیشتر بخوانید ...