تاریخ: ١١:٣٦ - 1401/11/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه اکبری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش سازه ارائه دهنده:مرضیه اکبری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٥:١١ - 1401/10/12
طرح پیشنهادی دکتری مهندسی مکانیک

طرح پیشنهادی دکتری مهندسی مکانیک گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات، اقای احسان معتمدی

طرح پیشنهادی دکتری مهندسی مکانیک گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات کنترل بازخوردی مقاوم دینامیک ذرات جاذب معلق در جریان آشفته‌ی ایزوتروپ همگن بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٠٣ - 1401/09/26
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پیمان محمدی نژاد فرد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- گرایش طراحی _کاربردی ارائه دهنده: پیمان محمدی نژاد فرد بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٣٣ - 1401/07/27
.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد – گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ارائه دهنده: مهدی فتوحی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٣١ - 1401/07/27
.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ارائه دهنده: حسین رهسپار بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:١٩ - 1401/07/24
.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی ارائه دهنده: فروزان مرادی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:١٤ - 1401/07/24
.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی ارائه دهنده: محمد مهرابی سیف آباد بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤١ - 1401/07/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ارائه دهنده: فریبا موسوی رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ارائه دهنده: فریبا موسوی رحیمی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٨ - 1401/07/17
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی ارائه دهنده: سروش شریفی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٥٦ - 1401/02/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب - مصطفی خاضع

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب ارائه دهنده: مصطفی خاضع بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:١٧ - 1400/12/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرآیند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرآیند ارائه دهنده: عادل اسکندرپور بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٤٥ - 1400/11/25
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مهندسی عمران گرایش سازه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مهندسی عمران گرایش سازه ارائه دهنده: محمدجواد زارعی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٨ - 1400/11/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند- رضا مهدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند ارائه دهنده: رضا مهدی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٤٧ - 1400/11/18
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهرا حسنی

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی عنوان: مطالعه آزمایشگاهی كاهش درگ وبهبود انتقال حرارت در لوله عمودی حاوی نفت خام با استفاده از پلی نانوسیالات بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٥٤ - 1400/11/16
جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته سرکار خانم سحر زمانی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٠٠ - 1400/08/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای سعید شیرازی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ارائه دهنده: سعید شیرازی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٣٢ - 1400/08/05

سخنرانی علمی آقای دکتر محمود یعقوبی استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

موضوع سخنرانی: توسعه‌یافتگی و اخلاق‌مداری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:١٠ - 1400/08/01
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای محمدرضا رضازاده

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ارائه دهنده: محمدرضا رضازاده بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٣٠ - 1400/06/31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای علی شریفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ارائه دهنده:علی شریفی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٨:٢٤ - 1400/06/31
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دفاعیه سرکار خانم فاطمه زارع دهنو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیشتر بخوانید ...


2 صفحه بعدی >>