1400/10/29 :: ١٥:٢٩
تغییرات امتحانات پایان نیمسال جاری

لیست تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری

تغییرات امتحانات پایان نیمسال جاری

لیست تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری

 

به نام خدا

لیست دروسی که امتحان پایانی آنها تغییر یافته است:

ردیف

رشته

نام درس

تاریخ قبلی

تاریخ جدید

ساعت

1

 

 

 

مهندسی مکانیک

ریاضیات پیشرفته 1

23/10/1400

7/11/1400

11-13.30

2

محاسبات عددی پیشرفته

26/10/1400

10/11/1400

11-13.30

3

مقاومت مصالح پیشرفته

26/10/1400

10/11/1400

11-13.30

4

کنترل دیجیتال

26/10/1400

10/11/1400

30-11/8

5

ارتعاشات پیشرفته ممتد

29/10/1400

13/11/1400

30-11/8

6

انتقال حرارت پیشرفته

29/10/1400

2/11/1400

30-11/8

7

مکانیک سیالات پیشرفته

3/11/1400

17/11/1400

11-13.30

8

مکانیک محیط پیوسته 1

4/11/1400

18/11/1400

11-13.30

9

مباحث منتخب در کنترل

6/11/1400

20/11/1400

30-11/8

 

10

مهندسی شیمی

انتقال جرم پیشرفته

23/10/1400

13/11/1400

11-13.30

11

تشدید فرایندها

23/10/1400

13/11/1400

11-13.30

 

12

 

 

مهندسی عمران

تئوری الاستیسیته

29/10/1400

10/11/1400

11-13.30

13

آبهای زیرزمینی پیشرفته

3/11/1400

10/11/1400

14-17

14

مهندسی پی پیشرفته

4/11/1400

11/11/1400

11-13.30

15

ریاضیات عالی مهندسی

7/11/1400

13/11/1400

11-13.30

16

تحلیل سیستم های منابع آب 1

7/11/1400

17/11/1400

14-17

17

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

29/10/1400

14/11/1400

13-16

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA


خروج