1400/09/21 :: ١٢:٠٠
جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی شیمی

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی شیمی

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی شیمی

احتراماً، به استحضار می رساند جلسات مجازی معارفه دانشجویان نو ورود 1400 گروه مهندسی شیمی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر برگزار خواهد شد:

 

مقطع دکتری: شنبه 27/09/1400 ساعت 30/16-30/15.

مقطع کارشناسی ارشد: دو شنبه 22/09/1400 ساعت 12-11.

مقطع کارشناسی: سه شنبه 30/09/1400 ساعت 18-16.

لینک برگزاری جلسات: webinar2.yu.ac.ir/pdarvishi_consulation/


خروج