1400/03/01 :: ١٣:٤٩

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان؛ دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399دانلود فايل : dastoorol_amal_emtahanat_992_daneshjooyan.pdf ( 257KB )

خروج