1399/10/22 :: ١٤:٤٩
اطلاعیه امتحانات

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی مهندسی برق

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی مهندسی، مهندسی برق روز پنج شنبه مورخ 1399/11/09 ساعت 17-14 برگزار می شود


خروج