تاریخ: ١٥:٢٩ - 1400/10/29
تغییرات امتحانات پایان نیمسال جاری

لیست تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری

تغییرات امتحانات پایان نیمسال جاری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٥٥ - 1400/10/21
سمینار

معرفی برنامه گرنت جوانه

مروری بر شیوه نامه اجرایی برنامه گرنت جوانه بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٥:٠٠ - 1400/10/04
جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی عمران

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی عمران بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٠٠ - 1400/09/21
جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی شیمی

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی شیمی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٥٢ - 1400/09/15
دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء دانشکده مهندسی کامپوتر دانشگاه اصفهان،آذرماه 1400 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٢ - 1400/09/10
برنامه سخنرانیهای علمی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش

برنامه سخنرانی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش

برنامه سخنرانی علمی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢١ - 1400/09/02
وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:١٩ - 1400/08/29
قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند. لطفا فرم مذکور را تکمیل نموده و به ایمیل: (z.bahrami@yu.ac.ir) ارسال نمایید و یا با این شماره 07431005010 با خانم بهرامی کارشناس گروه تماس بگیرید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٣١ - 1400/08/23
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک چهارشنبه 26/8/1400 ساعت 12:30 تا 14 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٣٨ - 1400/08/22
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود 1400مهندسی عمران

جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود مهندسی عمران

جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود مهندسی عمران، تاریخ چهارشنبه 26/8/1400 ساعت 12.30 تا 14 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:١٥ - 1400/08/18
جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر روز سه شنبه 1400/8/25 ساعت 20-18 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٩ - 1400/08/17
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:١٣ - 1400/08/16
جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی برق

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی برق

جلسه معارفه دانشجویان نوورود رشته مهندسی برق بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٤٣ - 1400/08/10
جلسه معارفه با دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مواد

جلسه معارفه با دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مواد

جلسه معارفه با دانشجویان بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٤٩ - 1400/03/01

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان؛ دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٥٧ - 1400/02/25
قابل توجه دانشجویان ورودی 98, 99

قابل توجه دانشجویان ورودی 98, 99

رفع نقص پرونده بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:١٥ - 1399/12/13
قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 97

تعیین سبد درسی

تعیین سبد درسی در اتاق مجازی زیر: بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٣:٣١ - 1399/11/04
تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق

تعیین گرایش

لیست تعیین گرایش شده دانشجویان مهندسی برق بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:٤٩ - 1399/10/22
اطلاعیه امتحانات

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی مهندسی برق بیشتر بخوانید ...


2 3 صفحه بعدی >>