1400/10/18 :: ١٤:٥٢
دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

 

به اطلاع می­رساند، طی جلساتی مجازی و با حضور مدیران دانشکده­ ی فنی و مهندسی، از دانشجویان ممتاز دانشکده­ در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تقدیر به­ عمل آمد. اسامی دانشجویان برتر در جدول ذیل آمده است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

گروه مهندسی شیمی

1

بهمن نیکفر

رتبه اول دکتری ورودی 96

2

پریناز دیمی

رتبه اول دکتری ورودی 97

3

سارا سلطانی

رتبه اول دکتری ورودی 98

4

حمیده مباشری شیری

رتبه اول دکتری ورودی 99

5

پویان رضا پور

رتبه اول کارشناسی ارشد فرایندهای جداسازی ورودی 98

6

مینا غلامی قوام آباد

رتبه دوم کارشناسی ارشد فرایندهای جداسازی ورودی 98

7

سامان سربی

رتبه اول کارشناسی ارشد فرایندهای جداسازی ورودی 99

8

فاطمه کریمی

رتبه دوم کارشناسی ارشد فرایندهای جداسازی ورودی  99

9

زهرا نعمتی

رتبه اول کارشناسی ورودی 96

10

محمدرضا مختاری

رتبه دوم کارشناسی ورودی 96

11

پویا حیدرپوردهکردی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 96

12

رضا عباسی

رتبه اول کارشناسی ورودی 97

13

فردین صفرلو دوقزلو

رتبه دوم کارشناسی ورودی 97

14

نرجس عسکری

رتبه سوم کارشناسی ورودی 97

15

مهدی رضایی حاجی آبادی

رتبه اول کارشناسی ورودی 98

16

زینب مباشری

رتبه دوم کارشناسی ورودی 98

17

طوبی آرین

رتبه سوم کارشناسی ورودی 98

18

علی کریمی

رتبه اول کارشناسی ورودی 99

19

یاسین پورمراد

رتبه دوم کارشناسی ورودی 99

20

علیرضا پالیزدان

رتبه سوم کارشناسی ورودی 99

گروه مهندسی مکانیک

1

احسان معتمدی

رتبه اول دکتری طراحی کاربردی ورودی 96

2

فهمیه صالحی اردکانی

رتبه اول دکتری طراحی کاربردی ورودی 97

3

ساسان ایموری

رتبه اول دکتری طراحی کاربردی ورودی 98

4

ایمان حاجی نژاد

رتبه اول دکتری طراحی کاربردی ورودی 99

5

مهسان جنگانی

رتبه اول کارشناسی ارشد طراحی کاربردی ورودی 98

6

فاطمه ایراهیمی

رتبه دوم کارشناسی ارشد -طراحی کاربردی ورودی 98

7

معین عزیزی

رتبه اول کارشناسی ارشد- تبدیل انرژی ورودی 98

8

حسین رضوی

رتبه دوم کارشناسی ارشد- تبدیل انرژی ورودی 98

9

صابرشهراسبی

رتبه اول کارشناسی ارشد- تبدیل انرژی ورودی 99

10

حسین کاظمی اسفه

رتبه دوم کارشناسی ارشد- تبدیل انرژی ورودی 99

11

یوسف ابراهیمی

رتبه اول کارشناسی ورودی 96

12

محمد محمد صادقی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 96

13

محمدرضا نظامی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 96

14

رضا کاویانی

رتبه اول کارشناسی ورودی 97

15

محمد رضا ایزدی تل سرخی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 97

16

فرزاد نعمتی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 97

17

حسین معصومی

رتبه اول کارشناسی ورودی 98

18

امیررضا جعفری دیزگانی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 98

19

ابوالفضل روحانی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 98

20

رضا خداپرست کازرونی

رتبه اول کارشناسی ورودی 99

21

ایمان خاوند

رتبه دوم کارشناسی ورودی 99

22

آرش مختاری آزاد

رتبه سوم کارشناسی ورودی 99

گروه مهندسی عمران

1

علیرضا اثر زاده

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 99 سازه

2

محمد خشانی

رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 99  سازه

3

شیما دستوم

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 99 ژئوتکنیک

4

میلاد قانع

رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 99 ژئوتکنیک

5

سید علی رخشا

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 99 مدیریت منابع آب

6

فاطمه جلال الدین صالحی

رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 99 مدیریت منابع آب

7

حمید جلیل

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 98 سازه

8

رضا باقری

رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 98 سازه

9

سید محمد صادق آل محمد

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 98 ژئوتکنیک

10

احسان رسولی امیر آباد

رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 99 ژئوتکنیک

11

علی عمادی

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 98 مدیریت منابع آب

12

حامد متقی

رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 98 مدیریت منابع آب

13

رضا ساریخانی

رتبه اول کارشناسی ورودی 96

14

علی علی زاده جاجی دولو

رتبه دوم کارشناسی ورودی 96

15

امیر محمدی خراجی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 96

16

علی فرجی

رتبه اول کارشناسی ورودی 97

17

سپهر امیر پور

رتبه دوم کارشناسی ورودی 97

18

امیر حسین نجفی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 97

19

سید محمد سجادیان

رتبه اول کارشناسی ورودی 98

20

صادق فرجی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 98

21

علی لطفی زاده

رتبه سوم کارشناسی ورودی 98

22

محمد کریمی دره شوری

رتبه اول کارشناسی ورودی 99

23

علیرضا رئیسی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 99

24

فاطمه حسینی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 99

گروه مهندسی مواد

1

سمیرا چراغی

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 97

2

قاسم نیکنام

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 98

3

مهدی فتوحی

رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 98

4

هانیه شفیعی

رتبه اول کارشناسی ارشد ورودی 99

5

محمد جمال آبادی

رتبه اول کارشناسی ورودی 96

6

زهرا شقایق بین

رتبه دوم کارشناسی ورودی 96

7

فرهاد درودی

رتبه اول کارشناسی ورودی 97

8

محمد حسین عطایی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 97

9

مهنا سلیمانی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 97

10

میلاد رستمی

رتبه اول کارشناسی ورودی 98

11

سانیا ابراهیمی

رتبه اول کارشناسی ورودی 99

12

علی غلامی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 99

13

نوید قاسمی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 99

گروه مهندسی برق

1

محمدرضا مسعودی

رتبه اول کارشناسی ورودی 96

2

زینب قائدی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 96

3

خشایار روحانی خلاری

رتبه سوم کارشناسی ورودی 96

4

علیرضا یوسفی

رتبه اول کارشناسی ورودی 97

5

حسن برومند حقیقی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 97

6

محمد آبیار دیل

رتبه سوم کارشناسی ورودی 97

7

حسین صالحی سروک

رتبه اول کارشناسی ورودی 98

8

علی خلیلی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 98

9

محمدرضا یوسفی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 98

10

سید امیر حسین روحانی

رتبه اول کارشناسی ورودی 99

11

محمد حسین کشت کار

رتبه دوم کارشناسی ورودی 99

12

امین رنجبر

رتبه سوم کارشناسی ورودی 99

گروه مهندسی کامپیوتر

1

پرستو شعبانی

رتبه اول کارشناسی ورودی 97

2

نگین نریمانی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 97

3

سهیلا کریمی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 97

4

سحر باقری

رتبه اول کارشناسی ورودی 98

5

سعیده ریاضی

رتبه دوم کارشناسی ورودی 98

6

سیده فاطمه خاندل

رتبه سوم کارشناسی ورودی 98

7

محمد سبحان سنجابی

رتبه اول کارشناسی ورودی 99

8

زهرا حاجی زاده

رتبه دوم کارشناسی ورودی 99

9

سجاد حیدریان دولت آبادی

رتبه سوم کارشناسی ورودی 99

 

 

 

 


خروج