1400/10/08 :: ١٣:٥٣
انتخاب کارکنان برتر

انتخاب کارکنان نمونه

انتخاب کارکنان برتر

انتخاب کارکنان نمونه

 

از کارمندان منتخب شورای دانشکده­ ی فنی و مهندسی در سال 1400 تجلیل شد.

به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش­های دلسوزانه و همکاری صادقانه‌ی کارمندان، در جلسه­ی شورای دانشکده­ ی فنی و مهندسی مورخ 07/10/1400 از کارمندان منتخب این شورا تجلیل شد.

 موفقیت و سربلندی این عزیزان را در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم.