1399/09/25 :: ٢٣:٥٠

برگزاری مسابقه برنامه نویسی

برگزاری مسابقه برنامه نویسی

به مناسبت روز دانشجو، دانشگاه یاسوج با همکاری پارک علم و فناوری استان برای تمامی دانشجویان دانشگاههای استان مسابقه برنامه نویسی برگزار می نماید.


خروج