1399/03/12 :: ١٢:٠٤
نشست مدیران اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشکده فنی و مهندسی

برگزاری نشست مدیران اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج با موضوع مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان گرامی

برگزاری نشست مدیران اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج با موضوع مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان گرامی

برگزاری نشست مدیران اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج با موضوع مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان گرامی

برگزاری نشست مدیران اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج با موضوع مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان گرامی روز شنبه مورخ 10-03-1399، نشست مشترک مدیران حوزه آموزش های فنی و حرفه ای استان و دانشکده ی فنی و مهندسی، به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. در این نشست، مدیران اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان، مدیران دانشکده ی فنی و مهندسی، مدیر مرکز آموزش های تخصصی آزاد و مجازی دانشگاه و همچنین مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه حضور داشتند. در این نشست ضمن برشمرده شدن نقاط قوت تفاهم نامه ی موجود میان اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای استان و دانشگاه یاسوج، به بررسی عوامل بازدارنده در اجرایی شدن این تفاهم نامه و همچنین ارائه ی راهکارهایی برای مهارت افزایی و همچنین افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان گرامی پرداخته شد. سپس، با توجه به اهمیت کارورزی و حرفه آموزی دانشجویان منطبق با رشته ی تحصیلی آن ها، سازوکارهای لازم برای تسهیل در اجرایی شدن بندهایی همچون بهره مندی دانشجویان از امکانات آموزشی اداره ی کل آموزش فنی و حرفه ای برای گذراندن دوره ی کارآموزی، به عنوان یک دوره ی موثر در مهارت-افزایی، استخراج گردید. همچنین مقرر شد که تهیه ی سبدهای آموزشی حرفه ای توانمندساز برای دانشجویان، در دستور کار گروه های آموزشی دانشکده ی فنی و مهندسی قرار گیرد.


خروج