اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان
1398/10/08
حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان

ضایعه درگذشت دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
1398/03/28
انالله و اناالیه راجعون

ضایعه درگذشت دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی
1397/12/26
کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی  98-97 و بعد از آن)
1397/11/29
آیین نامه تحصیل همزمان مصوبه مجلس شورای هدایت استعداد های درخشان

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی 98-97 و بعد از آن)

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان
1398/10/08
حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان

16و15 اسفند ماه
1397/12/13
جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش خلیج فارس

16و15 اسفند ماه

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی  98-97 و بعد از آن)
1397/11/29
آیین نامه تحصیل همزمان مصوبه مجلس شورای هدایت استعداد های درخشان

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی 98-97 و بعد از آن)

فایل راهنما
1397/11/13
مراحل ثبت نام و ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص در سامانه (سجاد)

فایل راهنما

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی