اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد
1399/02/20
اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان
1398/10/08
حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی
1397/12/26
کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان

توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی  98-97 و بعد از آن)
1397/11/29
آیین نامه تحصیل همزمان مصوبه مجلس شورای هدایت استعداد های درخشان

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی 98-97 و بعد از آن)

فایل راهنما
1397/11/13
مراحل ثبت نام و ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص در سامانه (سجاد)

فایل راهنما

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی
1397/10/15
تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی

تفاهم نامه فی مابین دانشگاه یاسوج و بنیاد قلم چی

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
1397/07/28
آئين نامه انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399
1399/07/10
قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399

قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399

حذف گروههای درسی/ مهندسی مکانیک
1399/06/30
اطلاعیه گروه مهندسی مکانیک

حذف گروههای درسی/ مهندسی مکانیک

اطلاعیه آموزشی
1399/04/03
اطلاعیه

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان
1398/10/08
حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان

16و15 اسفند ماه
1397/12/13
جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش خلیج فارس

16و15 اسفند ماه

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی  98-97 و بعد از آن)
1397/11/29
آیین نامه تحصیل همزمان مصوبه مجلس شورای هدایت استعداد های درخشان

ویژه دانشجویان استعداد درخشان (ورودی 98-97 و بعد از آن)

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی